Hírek

A Magyar Állattenyésztésért Termékdíj Pályázat 2014

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a XXI. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok

"A Magyar Állattenyésztésért Termékdíj Pályázat 2014”

fődíjáért és a kategória díjakért.

A pályázat célja: elismerésben részesíteni azokat a kiállításon megjelent cégeket, amelyek a szakmai zsűri megítélése szerint a közelmúltban a legtöbbet tettek az állattenyésztéshez kapcsolódó genetikai, takarmányozási, állategészségügyi, tartástechnológiai, informatikai, élelmiszeripari ismeretek, termékek fejlesztéséért, a cégek eredményessége és verseny-képessége javításáért. Fontos, hogy tevékenységük mennyire támogatja az állattenyésztők mindennapi munkáját, hogyan segítik az új ismeretek átadását, mit tesznek az állattenyésztők érdekében, hogy azok minél jobban és hatékonyabban végezhessék munkájukat.

1. Pályázat hirdetés: a pályázat a XXI. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Nemzetközi Szakkiállítás és Vásár, Hódmezővásárhely, 2014. április
25-26-27.
rendezvényhez kapcsolódva kerül meghirdetésre.

2. Pályázati részvétel: jelentkezhet minden természetes és jogi személy, aki saját standdal és a pályázott termékkel részt vesz a XXI. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Nemzetközi Szakkiállítás és Vásáron és a pályázati adatlap beküldésével jelzi részvételi szándékát. Nem lehet pályázati résztvevő az, aki a tárgyévet megelőző évben az adott kategóriában és termékkel a Termék Nagydíj nyertese volt.
A pályázaton való részvétel díjtalan.

3. A pályázat tárgya: a pályázónak a magyar állattenyésztők részére kínált és folyamatosan forgalmazott valamely terméke, termékcsaládja és az ahhoz kapcsolódó marketing-stratégiája, szolgáltatása, üzletpolitikai eszközrendszere, amely olyan újszerű tulajdonsággal, újdonságtartalommal bír, amely által jelentősen javítja a gazdálkodás minőségét, jövedelmezőségét.

4. Pályázati kategóriák:    

   I. kategória:  Agrár-informatika, Tartástechnológia és Takarmányozás

   II. kategória:  Állategészségügy, Szaporodásbiológia és Élelmiszeripar

 

5. A pályázat tartalma: a kitöltött pályázati lap, valamint a pályázatra nevezni kívánt termék, termékcsalád részletes ismertetése, felhasználási köre, stb.

6. Beküldési határidő:  legkésőbb 2014. március 18. kedd 12 óráig
A pályázatokat e-mailen (szemléltető anyagokkal, web címmel), és levélben (termékismertetők, prospektusok) 3 példányban kérjük megküldeni!
A határidő után beérkezett pályázatokat az elbírálásnál nem áll módunkban figyelembe venni

7. Beküldési cím:
E-mail: titkarsag@hodmgrt.hu
Cím: Hód-Mezőgazda Zrt. Titkárság, 6800 Hódmezővásárhely, Serháztér u. 2. (Kérjük, a borítékon tüntessék fel: „Termékdíj Pályázat”)

8. Bírálati módszer: a zsűrit a kiállítás szervezői a tenyészállat kiállítók és a tenyésztő szervezetek vezető szakemberei közül kérik fel. Az elbírálás kategóriánként történik. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy nem megfelelő számú vagy minőségű pályázat esetén nem ad ki díjat, illetve a kategóriákat összevonja.

9. Bírálati szempontok: a zsűri tagjai döntésüket az alapján hozzák meg, hogy az adott termék, termékcsoport és a hozzá kapcsolódó marketing-stratégia mennyiben újszerű, mekkora újdonságtartalommal bír, ezáltal mennyiben segíti az állattenyésztésben dolgozók munkáját, növeli a termelés jövedelmezőségét.

10. A pályázat díjazása: valamennyi résztvevő elismerő oklevélben részesül. A pályázatok  legjobbjai részére kategóriánként Termékdíj I-II-III. helyezés kerül kiosztásra.
A két kategória összevonása után a legjobb pályázó elnyeri

„A Magyar Állattenyésztésért Termék Nagydíj 2014”

elismerést. A nagydíj nyertese az idei évben igényelt kiállítási területével megegyező nagyságú területet kap térítésmentesen a 2015. évi kiállításon.
A díjak nyertesei a cím viselésére jogosultak, marketing tevékenységükben és egyéb média megjelenéseikben azt használhatják.

11. Díjátadás: az írott és elektronikus média előtti eredményhirdetés 2014. április 1-én kedden lesz Hódmezővásárhelyen a szokott helyen, a Bagolyvár étteremben délelőtt 10 órai kezdettel.


Hódmezővásárhely, 2014. február 10.

Pályázati felhívás
Pályázati adatlap