Hírek

A Magyar Növénytermesztésért Termékdíj Pályázat 2014

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a XXI. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok

„A Magyar Növénytermesztésért Termékdíj Pályázat 2014”

fődíjáért és a kategória díjakért

A pályázat célja: elismerésben részesíteni azokat a cégeket, amelyek a szakmai zsűri megítélése szerint a közelmúltban a legtöbbet tettek a növénytermesztéshez kapcsolódó agrotechnikai, növény-genetikai, agrárinformatikai ismeretek, termékek fejlesztéséért, ezáltal a magyar növénytermesztés eredményességének és versenyképességének javításáért.

1. Pályázati hirdetés: a pályázat a XXI. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Nemzetközi Szakkiállítás és Vásár, Hódmezővásárhely, 2014. április 25-26-27. rendezvényhez kapcsolódva kerül meghirdetésre.

2. Pályázati részvétel: jelentkezhet minden természetes és jogi személy, aki saját standdal és a pályázott termékkel részt vesz a XXI. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Nemzetközi Szakkiállítás és Vásáron és a pályázati adatlap beküldésével jelzi részvételi szándékát.  Nem lehet pályázati résztvevő az, aki a tárgyévet megelőző évben az adott kategóriában és termékkel a Termék Nagydíj nyertese volt.  A pályázaton való részvétel díjtalan.

3. A pályázat tárgya: a pályázónak növénytermesztési, vagy az állattenyésztés színvonalát javító növénytermesztési szakterületen a növénytermesztők részére kínált és folyamatosan forgalmazott valamely terméke, termékcsaládja és az ahhoz kapcsolódó termesztéstechnológiája, marketing-stratégiája, szolgáltatása, üzletpolitikai eszközrendszere, amely olyan újszerű tulajdonsággal, újdonságtartalommal bír, amely által jelentősen javítja a gazdálkodás minőségét, jövedelmezőségét, csökkenti a szélsőséges időjárás káros hatásait és követendő példát ad a környezetében gazdálkodóknak.   

4.Pályázati kategóriák:   

   I. kategória: Input anyagok (vetőmag, agro-kemikália), termesztéstechnológiai ajánlások

   II. kategória: Technika - Technológia
    (gépek, eszközök, agrárinformatika)ű

   III. kategória: „Fiatal Gazdák a Magyar Mezőgazdaság Fejlesztéséért” (max. 35 éves gazdálkodó, aki saját gazdaságában az elmúlt 2-3 évben példaadó eredményt ért el növénytermesztési, vagy az állattenyésztés színvonalát javító növénytermesztési szakterületen)  

5. A pályázat tartalma: a kitöltött pályázati lap, valamint a pályázatra nevezni kívánt termék, termékcsalád részletes ismertetése, felhasználási köre, stb.

6. Beérkezési határidő:  legkésőbb 2014. március 18. kedd 12 óráig
A pályázatokat e-mailen (szemléltető anyagokkal, web címmel) és/vagy levélben (termékismertetők, prospektusok, 3 példányban) kérjük megküldeni!
A határidő után beérkezett pályázatokat az elbírálásnál nem áll módunkban figyelembe venni!

7. Beküldési cím:
E-mail: titkarsag@hodmgrt.hu
Cím: Hód-Mezőgazda Zrt. Titkárság, 6800 Hódmezővásárhely, Serháztér u. 2. (Kérjük, a borítékon tüntessék fel: „Termékdíj Pályázat”)

8. Bírálati módszer: a zsűrit a kiállítás szervezői kérik fel. Tagjai a hazai mezőgazdasági intézmények, cégek munkatársai, vezető szakemberei. Az elbírálás kategóriánként történik. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy nem megfelelő számú vagy minőségű pályázat esetén nem ad ki díjat, illetve a kategóriákat összevonja.

9. Bírálati szempontok: a zsűri tagjai döntésüket az alapján hozzák meg, hogy az adott termék, termékcsoport és a hozzá kapcsolódó marketing-stratégia mennyiben újszerű, mekkora újdonságtartalommal bír, ezáltal mennyiben segíti a növénytermesztésben dolgozók munkáját, növeli a termelés jövedelmezőségét.

10. A pályázat díjazása: valamennyi résztvevő elismerő oklevélben részesül. A pályázatok legjobbjai részére kategóriánként Termékdíj I – II - III. helyezés kerül kiosztásra.
A két kategória összevonás után a  legjobb pályázója elnyeri a

„Magyar Növénytermesztésért Termék Nagydíj 2014”

elismerést. A nagydíj nyertese az idei évben igényelt kiállítási területével megegyező nagyságú területet kap térítésmentesen a 2015. évi kiállításon.
A díjak nyertesei a cím viselésére jogosultak, marketing tevékenységükben és egyéb média megjelenéseikben azt használhatják.

11. Díjátadás: az írott és elektronikus média előtti eredményhirdetés 2014. április 1-én kedden lesz Hódmezővásárhelyen a szokott helyen, a Bagolyvár étteremben délelőtt 10 órai kezdettel.  

Hódmezővásárhely, 2014. február 10.

Pályázati felhívás
Pályázati adatlap